Vaccinatiebegeleiding

Vaccinatiebegeleiding

Homeopathische vaccinatiebegeleiding bij kinderen

Vaccineren van kinderen staat de laatste tijd in de schijnwerpers. Als ouder wil je ervoor zorgen dat het immuunsysteem van je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Vind je het verwarrend om zelf een keuze te maken voor je kind? Of heeft je zoon of dochter heftig gereageerd op eerdere vaccinaties? Praktijk voor Klassieke Homeopathie Alkmaar geeft begeleiding bij het Rijksvaccinatieprogramma. Wil je je kind niet laten vaccineren, dan kan homeopathische preventie een alternatief zijn.

Nadenken over een verantwoorde keuze

Hoe maak je als ouder een verantwoorde keuze over wel of niet vaccineren? Het is in ieder geval goed om alle argumenten in beeld te hebben. Neem hier de tijd voor en weet dat we graag met jou of jullie meedenken, zonder in een bepaalde richting te sturen. Samen onderzoeken we wat maakt dat jullie twijfelen (of niet op één lijn zitten) en vooral: welke informatie jullie nog nodig hebben om tot een weloverwogen besluit te komen.

Uitstellen is een optie

In het Rijksvaccinatieprogramma krijgt een kind al vroeg in het leven de eerste vaccinaties. Het immuunsysteem is dan nog niet volledig gerijpt. Je kunt besluiten om niet alle vaccinaties (tegelijk) te geven, of om later te vaccineren als het immuunsysteem van het kind verder is ontwikkeld. Sommige homeopaten adviseren om pas te vaccineren als een kind één jaar is. Komt jullie kind veel in contact met andere kinderen (crèche, oudere broertjes of zusjes), dan is de kans op vroegtijdige besmetting met bepaalde virussen wel groter.

Waarom kunnen bijwerkingen optreden?

Vaccins lijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu werd aangenomen. Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk omdat de immuniteit op een andere manier wordt bereikt dan wanneer iemand de ziekte echt doormaakt. De meeste ziektes ontstaan door contact van een virus met de slijmvliezen van de luchtwegen of het maag-darmkanaal. Daar bevinden zich cellen die de eerste afweer in werking zetten. Bij vaccinatie wordt het virus in inactieve vorm rechtstreeks in de spier ingespoten, waarbij aan de natuurlijke barrières wordt voorbijgegaan. In de meeste gevallen kan het (kinder)lichaam dus wel wat hulp gebruiken bij het goed verwerken van een vaccin.

Vaccinatiebegeleiding van Klassieke Homeopathie Alkmaar

  • homeopathische begeleiding voor en na een vaccinatie
  • behandelen van klachten sinds een vaccinatie of ‘ontstoren’ met homeopathische middelen van het desbetreffende vaccin.
  • homeopathische profylaxe volgens Isaac Golden

Hebben jullie vragen of twijfels over het vaccineren van jullie zoon of dochter? Maak dan zeker een afspraak. Wij begeleiden jullie graag in het denkproces. Kijk voor meer informatie op de websites van het RIVM en De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.