Kwaliteit en klachten

Beroepsvereniging (NVKH)

Ik ben aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten zijn gedegen opgeleid en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Deze kwaliteitszorg behelst o.a. opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering. 

Kwaliteitsregister RBCZ

In 2016 heb ik de opleiding medische basiskennis afgerond en ben ik opgenomen in het kwaliteitsregister van het RBCZ.

De stichting RBCZ ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

De stichting is een organisatie die een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

Klachtenregeling

De praktijk is via de beroepsvereniging NVKH aangesloten bij Quasir. Dit is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg en welzijn. In het geval dat u een klacht heeft, ga ik uiteraard eerst met u in gesprek en proberen we tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen van Quasir. Dit kan door het sturen van een e-mail aan bemiddeling@quasir.nl of u kunt bellen naar 06 – 48 44 55 38.

Indien de klachtenfunctionaris u ook niet kan helpen bij het vinden van een passende oplossing, kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschilleninstantie Zorggeschil. Voor meer informatie kijkt u op www.zorggeschil.nl.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. In mijn privacyverklaring leest u hoe ik er voor zorg dat uw privacy gewaarborgd blijft.