Geneesmiddelen

  • Home
  • Geneesmiddelen

De geneesmiddelen die gebruikt worden in de homeopathie zijn voor het grootste deel gemaakt van natuurlijke stoffen zoals planten, mineralen en dierlijke producten. Homeopathische geneesmiddelen werken volgens het gelijksoortigheidprincipe: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen. Het doel van een homeopathische behandeling is het herstellen van het natuurlijk evenwicht, zowel op lichamelijk als op mentaal niveau. 

Een homeopaat gaat daarom op zoek naar de oorzaak van de verstoring en brengt alle relevante kenmerken en symptomen van de patiënt in kaart. Zo wordt een totaalbeeld van de patiënt verkregen waarbij een middel wordt gezocht dat hetzelfde beeld heeft laten zien bij geneesmiddelenproeven. 

Potentiëren

De kracht van de homeopathische middelen wordt verkregen door het potentiëren van de basisstoffen. 
Potentiëren betekent dat de basisstof waarmee gewerkt wordt, wordt verdund en geschud. Om vergiftigingsverschijnselen te voorkomen worden homeopathische middelen niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend maar sterk verdund. Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt krachtiger op een meer verfijnd niveau.